Työnhakijalle

Barnskötare inom småbarnspedagogik

Barnskötaren inom småbarnspedagogik ansvarar för barnets vård, fostran och undervisning utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå.

I praktiken innebär arbetet grundläggande vård och omsorg av barnet, handledning av pyssel- och lekverksamhet, övervakning av utomhusaktiviteter, att bistå barnet vid på- och avklädning och måltider samt att ha en dialog med föräldrarna.

De viktigaste färdigheterna hos barnskötaren inom småbarnspedagogik är kommunikativ kompetens samt lednings- och samarbetsförmåga. I arbetet som barnskötare inom småbarnspedagogik ingår dessutom observation av barnets välbefinnande och vård av barn som behöver specialvård (t.ex. på grund av diabetes).  Bekanta dig med arbetet som barnskötare inom småbarnspedagogik samt daghemmen och arbetstagarna här.

Som barnskötare inom småbarnspedagogik kan du också vara anställd som reservperson inom småbarnspedagogiken. I arbetsbeskrivningen ingår då att efter behov rotera i daghemmen i ett visst område. I arbetet som reservperson får du lära känna olika arbetsgemenskaper och barngrupper samt öka dina erfarenheter i en anställning med månadslön. Arbetsdagarna är mångsidiga och varierande och av reservpersonerna förutsätts flexibilitet och anpassningsförmåga.

Hur är det att jobba som barnskötare?

Karla från Seure berättar om sitt arbete som barnskötare inom småbarnspedagogik.

Lön: Vi anger löner i våra jobbannonser

Lämplig bakgrund: En lämplig utbildning (t.ex. ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet eller närvårdare) eller tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter, t.ex. av att jobba på skola, eftis eller dagis. Din erfarenhet kan du också ha fått genom fritidsintressen som klubbledare.

Tillstånd och certifikat: Diplom och arbetsintyg, utdrag ur straffregistret

TES / Kollektiva förhandlingar: