Työnhakijalle

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työ

Varhaiskasvatuksessa lastenhoitaja vastaa lasten ikä- ja kehitystason mukaisesta hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta.

Käytännössä työ on lasten perushoitoa ja hoivaa, askartelun ja leikkimisen ohjaamista, ulkoilun valvomista, lasten auttamista pukeutumisessa ja ruokailussa, sekä dialogia vanhempien kanssa.

Seurelainen Marianne kertoo työskentelystä varhaiskasvatuksen lastenhoitajana.

Tutustu varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työhön, päiväkoteihin ja työntekijöihin.

Vaatimukset lastenhoitajan työhön

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tärkeimpiä taitoja ovat vuorovaikutus-, ohjaus- ja yhteistyötaidot. Lisäksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin kuuluu lasten hyvinvoinnin havainnointi ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen sekä erityistä hoitoa tarvitsevien lasten hoito (esim. diabeteksesta johtuen). 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajana voit työskennellä alan koulutuksella, kuten lastenhoitajan tai päivähoitajan tutkinnolla, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnolla (esim. lähihoitaja) tai kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnolla (esim. lastenohjaaja).

Lastenhoitajana voi työskennellä myös alan työkokemuksella, kuten kokemuksella päiväkotityöstä tai perhepäivähoitajan työstä, alan harjoittelukokemuksella, tai tapauskohtaisesti harkiten muulla päiväkotityötä tukevalla kokemuksella lasten parissa työskentelystä.

Jos henkilöllä ei ole kokemusta päiväkodista tai alan koulutusta mutta hän on muuten motivoitunut ja sopiva työhön, työn voi aloittaa myös Seuren työhön tutustumisen kautta. Järjestämme tutustumisia säännöllisesti, ja ne löytyvät Avoimet työpaikat -sivultamme.

Muita edellytyksiä työhön ovat tehtävän suorittamiseen tarvittava suomenkielen taito. Vaadimme kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä myös rikostaustaotteen.

Lastenhoitajana Seuressa

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat työskentelevät Seuren kautta pääsääntöisesti pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Lastenhoitaja voi työllistyä myös ryhmäperhepäiväkoteihin tai asukas- ja leikkipuistoihin. Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaisesti. Seuren kautta voit työskennellä myös ruotsinkielisissä päiväkodeissa varhaiskasvatuksen lastenhoitajana nimikkeellä barnskötare inom småbarnpedagogik.

Varhaiskasvatuksen kiertävä lastenhoitaja

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajana voit työskennellä myös varhaiskasvatuksen kiertävän työntekijän työsuhteessa, jolloin tehtävänkuvaan kuluu kiertää tarpeen mukaan tietyn alueen päiväkodeissa. Kiertävän lastenhoitajan työssä pääset tutustumaan erilaisiin työyhteisöihin ja lapsiryhmiin ja kasvattamaan kokemusta kuukausipalkkaisen työsuhteen turvin. Työpäivät ovat monipuolisia ja vaihtelevia ja kiertäviltä työntekijöiltä edellytetäänkin joustavuutta ja sopeutuvaisuutta. Lue lisää työstä kiertävänä työntekijänä.

Työllistyminen: Töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista koko lukukauden tai lukuvuoden kestäviin työsuhteisiin. Lastenhoitajan keikkatöitä sekä eripituisia määräaikaisia työsuhteita on tarjolla läpi lukuvuoden.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Tehtävään soveltuva alan koulutus tai opintoja, esimerkiksi varhaiskasvatuksen ammattitutkinto tai kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, tai alan työkokemus, tai päiväkotityötä tukeva muu kokemus, kuten esim. kerhonohjaus.

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset, rikostaustaote.

TES / työehtosopimus:

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työpäivä: Lue vinkit onnistuneeseen keikkailupäivään