Työnhakijalle

Sijaisopettajan työ

Sijaisopettajana voit työskennellä Seuren kautta Helsingin ja Vantaan peruskouluissa sekä Helsingin medialukiossa. Tarjoamme yhden tai useamman päivän mittaisia sijaisuuksia.

Sijaisena voi työskennellä luokanopettajana, aineenopettajana tai erityisopettajana. Opettajan sijaisuuksia on tarjolla sekä alakoulun että yläkoulun puolella.

Opettaja on jakamattomassa vastuussa ryhmänsä oppilaista koko heidän koulupäivänsä ajan. Tähän kuuluu esimerkiksi opetus- ja kasvatusvastuu. Opettaja on avainasemassa turvallisen kasvatus- ja oppimisympäristön luomisessa.

Opettajan sijaisuudet voit helposti varata Seuren sijaisopettajapalvelun laajasta tarjonnasta oman tilanteen mukaan. Sijaisopettajat ovat virkasuhteessa kaupunkiin ja sijaisopettajan työnantaja ja siten myös palkanmaksaja on kaupunki. Lue lisää Seuren sijaisopettajapalvelusta.

Sinustako sijaisopettaja?

Työllistyminen: Töitä on runsaasti tarjolla Helsingin ja Vantaan kouluissa, mutta esimerkiksi tietyn aineenopettajan tehtäviä ei välttämättä ole tarjolla kaikille päiville. Työt ovat usein Työtarjonta lisääntyy, jos haluat työskennellä myös koulunkäynninohjaajan tehtävissä.

Sijaisopettajan palkka: Palkanmaksajana ja työnantajana toimii kaupunki, ja palkkaus perustuu KVTES:iin.

Soveltuva tausta: Opettajan pätevyys, aineen- tai luokanopettajan opintoja tai vankka kokemus opettajan tehtävistä, sekä riittävä tuntemus opetettavista aineista.

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset, rikostaustaote.

TES / työehtosopimus: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Sijaisopettajan työpäivä: Lue vinkit onnistuneeseen keikkailupäivään