Työnhakijalle

Varhaiskasvatuksen opettajan työ

Varhaiskasvatuksen opettaja (ent. lastentarhanopettaja) on päävastuussa lasten kasvatuksesta ja opetuksesta sekä lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista.

Päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi yhdessä muiden päiväkodin aikuisten sekä lapsen huoltajien kanssa.

Esiopetuksessa varhaiskasvatuksen opettaja vastaa esiopetuksen toteuttamisesta ja lapsikohtaisen esiopetussuunnitelman laatimisesta ja arvioinnista yhdessä lapsen huoltajien kanssa.

Käytännössä työhön kuuluu ruokailun ja ulkoilun sekä musiikki-, liikunta- ja leikkitoiminnan ohjaamista, lukemista ja oppimisretkiä. Opetusta annetaan 3–6 -vuotiaille, joista 6-vuotiaille esiopetusta. Varhaiskasvatuksen opettajalta edellytetään vankkaa asiantuntemusta lapsen kasvatukseen, kehitykseen ja oppimiseen.

Varhaiskasvatuksen opettajana Seuressa

Varhaiskasvatuksen opettajana voit Seuren kautta työskennellä pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Työkohteina varhaiskasvatuksen opettajilla on päiväkodit, asukas- ja leikkipuistot sekä kouluilla toimivat esiopetusryhmät. Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijalla on Seuren harkinnan mukaan mahdollisuus työskennellä epäpätevänä varhaiskasvatuksen opettajana. Vaatimuksena on aloitetut varhaiskasvatuksen opettajaopinnot ja opintorekisteriotteen toimittaminen Seureen.

Seuren kautta voit myös työskennellä varhaiskasvatuksen opettajana ruotsinkielisissä päiväkodeissa nimikkeellä lärare inom småbarnspedagogik.

Työllistyminen: Töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista koko lukukauden tai- vuoden kestäviin työsuhteisiin. Seuraavan lukuvuoden määräaikaisiin työsuhteisiin rekrytoimme työntekijöitä myös kesän aikana.

Varhaiskasvatuksen opettajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto tai sosionomin tutkinto, johon sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen opintoja. Voit myös olla varhaiskasvatusalan opiskelija (kasvatustieteen kandidaatti tai sosionomi)

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset, rikostaustaote.

TES / työehtosopimus:

Varhaiskasvatuksen opettajan työpäivä: Lue vinkit onnistuneeseen keikkailupäivään

Tilaa itsellesi sähköposti tai uutiskirjekooste uusista avautuvista hauista!