Arbete som lärare inom småbarnspedagogik

Läraren inom småbarnspedagogik har huvudansvaret för barnens fostran och undervisning samt för planeringen och utvärderingen av barngruppens verksamhet.

På daghemmet ansvarar läraren inom småbarnspedagogik dessutom för utarbetandet och utvärderingen av barnets personliga plan för småbarnspedagogiken tillsammans med de andra vuxna på daghemmet och barnets vårdnadshavare.

I förskoleundervisningen ansvarar läraren inom småbarnspedagogik för genomförandet av förskoleundervisningen samt utarbetandet och utvärderingen av barnets plan för förskoleundervisning tillsammans med barnets vårdnadshavare.

I praktiken omfattar arbetet handledning av måltider och utomhusaktiviteter samt musik-, idrotts- och lekverksamhet, läsning och studieutflykter. Undervisning ges till 3–6-åringar, varav 6-åringarna får förskoleundervisning. Av lärarna inom småbarnspedagogik förutsätts gedigen expertis inom barnets fostran, utveckling och inlärning.

Lärare inom småbarnspedagogiks lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • En exam i förskolepedagogik eller en examen i socionom, vilket inkluderar 60 hp förskolepedagogik.
  • Du kan också vara student inom förskolepedagogik (pedagogik eller socionom)
  • Tillstånd och certifikat: Diplom och arbetsintyg, straffregisterutdrag