Övriga arbetsuppgifter inom social- och hälsovården

Via Seure kan du också jobba som avdelningssekreterare, röntgenskötare, vaccinationsskötare, instrumentvårdare, fysioterapeut, inom provtagning på laboratoriet, som handledare inom barnskyddet eller missbrukarvården, servicerådgivare eller handledare inom funktionshinderservicen.

Till dessa jobb kommer många arbetstagare som redan känner till arbetsplatserna och som kommer överens med en bekant arbetsplats om att fortsätta arbetet via Seure. Du kan också söka lediga platser via en platsannons inom primärhälsovården eller den specialiserade sjukvården eller skicka en öppen ansökan till oss.

Närvårdaren i skolor

Förutom inom hälso- och sjukvården finns det arbete för närvårdare också i grundskolor där man arbetar inom undervisningen för barn med autismspektrumtillstånd eller en intellektuell funktionsnedsättning. Yrkesbeteckningen är elevvårdare eller specialskolgångshandledare. I skolorna pågår anställningen oftast ett helt läsår eller en termin och dessutom finns det ett stort jobbutbud för inhoppare. Också du som har närvårdarexamen, men inte är registrerad hos Valvira, kan arbeta som elevvårdare eller skolgångshandledare.

Läs mer om jobb på skolor

Småbarnspedagogik

Via Seure kan du även arbeta på svenskspråkiga daghem i huvudstadsregionen.

Inom småbarnspedagogiken erbjuder vi jobb från endagsvikariat till anställningar som varar en termin eller hela läsåret. Det finns ett stort utbud av jobb, så du kan skräddarsy en lämplig helhet för dig enligt din egen tidsplan.

Vi rekryterar till visstidsanställningar av olika längd och olika arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken under hela året. Från och med mitten av juli till slutet av april rekryterar vi arbetstagare till kortvariga anställningar som inhoppare. Till visstidsanställningar som varar en termin eller ett läsår rekryterar vi i första hand under sommaren, men om nödvändigt även under hela året.

Lönen fastställs enligt arbetsuppgiften samt arbetstagarens utbildning och erfarenhet.

Läs mer om jobb på dagis