Arbete som anstaltsvårdare

Arbetsplatserna för anstaltsvårdare som jobbar via Seure finns vid enheter inom vården.

Arbetet består av underhålls- och grundstädning och av andra serviceuppgifter. I servicehus städas klientrum, allmänna utrymmen, jourmottagningens utrymmen, kontoren, kafferummet och matsalen. Anstaltsvårdarens arbete kan omfatta uppgifter inom både renhållning och matservice.

För anstaltsvårdare erbjuds mest inhopparjobb som varar från en dag till ett par dagar. Arbetspassen är morgon- och kvällsskift på vardagar, men det finns också arbetspass under veckoslut.

Arbetspass erbjuds regelbundet under hela året. Av anstaltsvårdare krävs tidigare arbetserfarenhet eller utbildning i området.

Anstaltsvårdarens lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • Arbetserfarenhet av anstaltsvård eller anstaltsvårdarens utbildning, exempelvis grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
  • Examens- och arbetsintyg
  • Hygienpass