Arbete som instrumentvårdare

Instrumentvårdaren ansvarar för att de instrument som används vid undersökningar och ingrepp inom sjukvården är rena och redo att användas samt tvättar, desinficerar och packar instrument och redskap och kontrollerar deras skick och funktion.

Vid Seure erbjuds jobb för instrumentvårdare särskilt inom den specialiserade sjukvården vid arbetsplatser som ingår i HUS: Mejlans, Jorvs, Lojo och Borgå sjukhus. Tidvis finns jobb även vid städernas och välfärdsområdenas arbetsplatser.

För att arbeta som instrumentvårdare krävs grund- eller yrkesexamen i instrumentvård. Vi rekryterar också studerande som redan har avlagt några praktikperioder.

Instrumentvårdarens lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Utöver grundlönen betalar vi erfarenhetstillägg och tillägg för obekväm arbetstid. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • Lämplig utbildning i området, exempelvis grund- eller yrkesexamen i instrumentvård
  • Du kan också vara studerande i området med erfarenhet av arbetsuppgifterna
  • Examens- och arbetsintyg
  • Tillräckliga kunskaper i finska för framgångsrik skötsel av uppgifterna