Arbete som kärlvårdare

Kärlvårdarens arbetsuppgifter ingår i matservicen.

Kärlvårdarens arbete består till största delen av kärlvård med restaurangdiskmaskiner. Arbetet görs i skol- och sjukhuskök. I arbetet används huv-, tunnel-, granul-, grov- och banddiskmaskiner.

Kärlvårdarens arbete omfattar maskindiskning, sortering av diskade och odiskade kärl samt diskning av matlagningskärl. Arbetsuppgifterna kan också omfatta plockning av kärl i matsalen och renhållning av köket och matsalen.

Arbetet görs ofta på deltid och arbetspassen är ofta vid lunchtid, mellan klockan 9 och 15.

Kärlvårdarens lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • Tidigare erfarenhet av uppgifter inom kärlvård
  • Examens- och arbetsintyg
  • Hygienpass
  • Salmonellaintyg
  • Om arbetet utförs i skolor eller daghem: straffregisterutdrag