Arbetsplatserna inom renhållningsbranschen

Inom renhållningsbranschen erbjuder vi jobb i huvudstadsregionen och i Västra Nyland.

Arbetsuppgifterna består bland annat av underhållsstädning samt av anstaltsvårdarens och instrumentvårdarens arbetsuppgifter.

De vanligaste arbetsplatserna är daghem, sjukhus och andra enheter inom hälso- och sjukvården. Arbetsskiften görs under dagtid på vardagar.

Seure erbjuder inte jobb inom till exempel hotell- och kontorsstädning.

För arbetsuppgifterna inom renhållningsbranschen kräver vi ofta arbetserfarenhet eller utbildning i området. Andra förutsättningar för arbetet är tillräckliga kunskaper i finska för skötseln av uppgiften. Staffregisterutdrag krävs av alla som ska arbeta i lokaler där barn vistas.

Läs mer om yrken inom renhållningsbranschen