Seure erbjuder jobb både på finska och på svenska

Vid Seure kan du arbeta på svenska inom småbarnspedagogiken och undervisningen samt i Västra Nyland även inom hälso- och sjukvården.

Via Seure kan du arbeta i huvudstadsregionens svenskspråkiga daghem, grundskolor och eftermiddagsverksamhet. Varje dag erbjuder vi möjligheter att jobba på svenska till hundratals anställda.

Via Seure kan du arbeta till exempel som lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik och assistent på svenskspråkiga daghem.

I skolor kan du via Seure jobba som skolgångshandledare eller i eftermiddagsklubbar.

Inom social- och hälsovården används de finskspråkiga yrkesbeteckningarna lähihoitaja (närvårdare) och sairaanhoitaja (sjukskötare), men du kan välja arbetsplatser där det gemensamma arbetsspråket är svenska.

Läs mer och bekanta dig med jobbsajterna: Arbeta på svenskspråkiga arbetsplatser inom social- och hälsovården i Helsinfors och Västra Nyland.

Platsannonserna och ansökningsintervjuerna till uppgifter som fastställts som svenskspråkiga är på svenska. Rekryteringen till uppgifter inom social- och hälsovården sker på finska.

Goda kunskaper i svenska gör dig till en eftertraktad kollega, du får möjlighet att använda språket i ditt arbete och utökar samtidigt ditt eget kunnande. Arbete med barn omfattar ofta stöd för barnens språkutveckling och därför måste du ha goda kunskaper i svenska. Vi kräver dock inte att svenska är ditt modersmål.

Förbättra dina språkkunskaper hos Seure

Även du, som vill träna upp dina svenskkunskaper i en svenskspråkig arbetsmiljö, kan ta tillfället i akt och söka. Det allra viktigaste är ett genuint intresse för att jobba med barn, en positiv attityd och att du alltid strävar att göra ditt bästa. Genom att jobba lär du dig mer och skapar nya möjligheter för dig själv. Läs mer om arbetet i svenskspråkiga daghem och skolor här.

Kravet i våra finskspråkiga jobbannonser är tillräckliga kunskaper i finska för uppgiften. Dessutom är tjänsten Keikkanetti där arbetspassen bokas på finska.

Det är klokt att dra nytta av sina svenskkunskaper. Goda kunskaper i svenska gör dig till en eftertraktad kollega, du får möjlighet att använda språket i ditt arbete och utökar samtidigt ditt eget kunnande.

Sök mångsidiga och intressanta jobb via Seure

Via Seure kan du arbeta till exempel som barnskötare eller assistent på svenskspråkiga daghem och skolor eller som skolgångshandledare i skolor och eftermiddagsklubbar.