Kollektivavtal hos Seure

Seure använder två olika kollektivavtal: Seuretes och Avaintes.

Det kollektivavtal som används beror på anställningens längd.

Seuretes kollektivavtal används i 1–15 kalenderdagar långa anställningar som en inhyrd arbetstagare.

Avaintes kollektivavtal används i åtminstone 16 kalenderdagar långa anställningar samt i alla anställningar vid Seures administration.

Jämförelse av kollektivavtal

Seuretes

 • Sammanhängande längd på anställning som en inhyrd arbetstagare (beställning) är 1–15 kalenderdagar​
 • Löneutbetalning 2 gånger/månad​
 • Erfarenhetstillägg beviljas enligt 5 och 10 års arbetserfarenhet
 • 1. Erfarenhetstillägget är 5 % av grundtimlönen​
 • 2. Erfarenhetstillägget är 10 % av grundtimlönen​
 • Ersättningarna för obekväma arbetstider* fastställs enligt Avaintes​
 • Semesterersättningen betalas i samband med löneutbetalning. Semesterersättningen fastställs enligt arbetserfarenhet och den är 9–14 %.​​

*Med ersättning för obekväma arbetstider avses här tilläggen för kvälls-, natt- och veckoslutsarbete.​

Avaintes

 • Anställningens sammanhängande längd är åtminstone 16 kalenderdagar ​
 • Löneutbetalning 1 gång/månad
 • Erfarenhetstillägg beviljas enligt 5 och 10 års arbetserfarenhet
 • 1. Erfarenhetstillägget är 5 % av den grundläggande månadslönen​
 • 2. Erfarenhetstillägget är 10 % av den grundläggande månadslönen
 • Ersättningarna för obekväma arbetstider fastställs enligt Avaintes​
 • I anställningen tjänas in semester och betalas semesterpenning (Avaintes kapitel 4) ​
 • Man kan ha semester enligt vissa villkor. Outtagna semesterdagar betalas som semesterersättning i enlighet med kollektivavtalet när anställningen avslutar.