Löneutbetalning hos Seure

Vi betalar för våra timanställda (inhoppare) lön enligt Seuretes två gånger i månaden.

  • Om du arbetar mellan den 1:a och den 15 :e dagen i månaden, får du din lön den sista vardagen i månaden, om de arbetstimmar som du har gjort har godkänts.
  • Om du arbetar mellan den 16:e och den 31:a dagen i månaden, får du din lön den 15:e dagen i månaden, om de arbetstimmar som du har gjort har godkänts.
  • Se lönedagarna i löneutbetalningskalendern.

Vid anställningar där det används Avaintes (visstidsanställningar) betalar vi lönen en gång i månaden den sista arbetsdagen i månaden.

Arbetstagarens checklista

  • Lägg alla utförda arbetsdagar i tid till OmaSeure. På så vis hinner arbetsdagarna godkännas och lön med eventuella separata tillägg kan betalas.
  • Din lönespecifikation visas i din nätbank senast på lönedagen.