Arbete som inhoppare vid sidan av annat arbete

Arbete som inhoppare är ett smidigt sätt att dryga ut kassan och få erfarenhet av nya arbetsplatser.

Inhopparjobb kallas idag också för extrajobb. Du kan arbeta som inhoppare vid sidan av ett deltids- eller heltidsarbete. Då måste arbetstagaren själv se till att kraven på vilotid mellan arbetspassen uppfylls.

Via Seure kan du arbeta när det passar dig själv. Vi önskar emellertid att arbetstagarna förbinder sig till jobbet som inhoppare och att de bokar sitt första arbetspass som inhoppare genast efter att ha blivit godkända som arbetstagare.

Många arbetsplatser tar gärna emot inhoppare som känner till husets arbetssätt och rutiner. Observera dock att du inte kan boka ett arbetspass som inhoppare på samma arbetsplats och på samma dag på det ställe där du har ditt ordinarie arbete.