Löneuppgifter i jobbannonser

Var hittar jag information om till exempel skolassistentens eller närvårdarens löner? Seure meddelar i alla jobbannonser för inhyrd arbetskraft tim- eller månadslönen enligt kollektivavtalet som används i anställningen.

Tim- och månadslöner som används inom olika branscher ser du alltså lätt genom att bläddra i våra annonser.

Utöver den lön (grundlönen) som anges i annonsen betalas eventuellt erfarenhetstillägg och till exempel ersättningarna för obekväma arbetstider.

Vid korta inhyrningsarbeten som inhoppare betalas dessutom semesterersättning (9–14 %) i samband med varje löneutbetalning. Läs mer om lönebildningen.

Om lönen inte anges i jobbannonsen, kan du fråga det från kontaktpersonen för rekryteringen eller senast i samband med anställningsintervjun.