Arbete under värnplikten

Har du redan gjort din värnplikt och väntar på antagningsprovet eller har du redan fått en studieplats, men studierna börjar inte förrän om en tid? Via Seure kan du arbeta som inhoppare eller i en längre visstidsanställning vid en skola eller ett daghem.

När du arbetar vid Seure tjänar du pengar för de kommande studierna samtidigt som du håller kvar de vardagsrutiner som du hade under värnplikten.

Kom ihåg att ta med det du lärt dig under värnplikten i dina jobbansökningar och till arbetslivet:

  • Du har goda teamarbetsfärdigheter.
  • Du kan arbeta med olika slags människor.
  • Du har erfarenhet av olika slags växelverkanssituationer.
  • Du har förmåga att anpassa dig till föränderliga situationer.
  • Du ger inte upp och du tar ansvar för dina prestationer.
  • Du har en orädd attityd och tar eget initiativ.

Du kan arbeta till exempel som barnskötare eller skolgångsbiträde, om du har

  • erfarenhet av att leda barngrupper (t.ex. i klubbar, på läger, i idrottsföreningar eller scouterna) eller erfarenhet av att arbeta med barn och unga med särskilda stödbehov
  • ansvarskänsla, initiativförmåga och goda växelverkansfärdigheter
  • ett genuint intresse av att arbeta med och för barn och unga.