Anställningar med månadslön

Via Seure kan du arbeta som inhoppare eller i en anställning med månadslön. Dessa visstidsanställningar varar från 16 dagar upp till flera månader

Längre anställningar som varar över tre månader är vanliga i skolor och på daghem. Till exempel skolgångshandledare har ofta visstidsanställningar som pågår hela läsåret.

Vi erbjuder även visstidsanställningar inom social- och hälsovårdstjänster.

I en anställning med månadslön har du fast arbetstid per vecka och månadslön.

Reservperson

Via Seure kan du även jobba som ambulerande reservperson i en anställning med månadslön. Arbetet utförs hos olika kunder till exempel enligt behovet av sjukvikarier.