Arbete som studerande

Arbetet som inhoppare är ett flexibelt alternativ för studerande. Via Seure kan studerande snabbt börja jobba inom sin egen bransch.

Via Seure kan man också jobba i en annan bransch än den man studerar, om man har den erfarenhet som arbetet kräver.

Du kan tjäna extra inkomster upp till årsinkomstgränsen som FPA har fastställt utan att förlora studiestödet för studerande. Årsinkomstgränsen fastställs enligt antalet månader då du tar ut studiestöd.

Exempel: Om du tar ut studiestöd från januari till maj och från september till december, kan du under ett år tjäna sammanlagt 11 973 euro utan att din lön påverkar studiestödets belopp.

Om dina inkomster överstiger studiestödets inkomstgräns, kan du låta bli att ansöka om studiestöd för några studiemånader, ta tillbaka din ansökan i förväg eller återbetala studiestöd som redan betalats ut i efterhand. Oanvända stödmånader kan du använda senare. 

Läs mer om inkomstgränserna för studiestöd på FPA:s webbplats.