Arkiv

Kräver Seure straffregisterutdrag?

Seure har en lagstadgad skyldighet att regelbundet inspektera straffregistret för dem som arbetar med barn. Seure kräver att ett giltigt…