Arbeta på svenskspråkiga arbetsplatser inom social- och hälsovården

Via Seure kan du i huvudstadsregionen och Västra Nyland även arbeta på svenskspråkiga arbetsplatser inom primärvården. En vikarie som kan svenska är en uppskattad kollega.

När du ansöker om jobb hos Seure, ange att du är intresserad av svenskspråkiga arbetsuppgifter och arbetsplatser. Vi kan också rekommendera svenskspråkiga arbetsplatser för dig.

Läs mer: