Arbete under familje- eller föräldraledigheten

Om du är vårdledig och ditt barn inte deltar i kommunal dagvård kan du få hemvårdsstöd. Då kan du arbeta och få hemvårdsstöd samtidigt och lönen som du tjänar in påverkar inte stödbeloppet.

Kom ändå ihåg att om du får hemvårdsstödets vårdtillägg påverkar familjens sammanlagda inkomster vårdtilläggets belopp. Föräldrarna kan även arbeta deltid och turas om med att ta hand om barnet. För denna period betalar FPA partiell föräldrapenning till båda föräldrarna.

Arbete under moderskapsledigheten

Under perioden med moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning kan du arbeta bara på söndagar och söckenhelger utan att din lön påverkar dagpenningen.  

Läs mer om hemvårdsstödet på FPA:s webbplats.