Lönebildning och tillägg

Lönen består av grundlönen och olika tillägg som enligt avtalat procenttal höjer grundlönen, såsom erfarenhetstillägget och tillägg som grundar sig på arbetstiden.

Lönen påverkas alltså också av när arbetspasset görs under veckan. Tillägg som grundar sig på arbetstiden är ersättningar för obekväma arbetstider enligt kollektivavtalet.

Erfarenhetstillägg

Seure betalar ut erfarenhetsersättning i både spelningsarbete och visstidsarbete. Erfarenhetsersättning tillkommer baserat på 5 och 10 års arbetslivserfarenhet. Båda höjer din lön så mycket som är 5 procent av din grundlön.

  • Den ena erfarenhetstillägget är (5 års) 5 % av grundlönen eller månadslönen
  • Den andra erfarenhetsersättning (10 års) är 10 % av grundlönen eller månadslönen

För ditt arbete genom Seure beräknas erfarenhetsbidraget automatiskt. För arbete som tidigare utförts för andra arbetsgivare behövs en skriftlig handling, till exempel ett anställningsbevis.

Ersättningar för obekväma arbetstider:

  • Kvällsersättning, kl. 18–22: 15 % tillägg
  • Nattersättning, kl. 22–07: 30 % tillägg
  • Nattersättning för periodarbete, kl. 22–07: 40 % tillägg
  • Ersättning för lördagsarbete, kl. 6–18: 20 % tillägg
  • Ersättning för söndagsarbete, lör. kl. 18–sön. kl. 24: 100 % tillägg
    • Betalas även på helgdagar och kl. 18–24 på helgdagsaftnar.

Exempel på hur tilläggen påverkar lönen

Elli Exempels lön

Kollektivavtal: Seuretes, timlön 15,70 €/h

Elli Exempel, arbetserfarenhet över 15 år

Timlön: 17,27 (inkl. 2. erfarenhetstillägg 10 %), Semesterersättning 14 %

Skift: fre kl 14–22, lör kl 14–22, sön kl 12–16, 20 timmars arbete totalt

TimmarEURTotalt
arbetstimmar2017,27345,40
semesterersättning202,4248,46
kvällstillägg82,5920,72
semesterersättning80,362,90
lördagstillägg43,4513,82
semesterersättning40,481,93
söndagstillägg817,27138,16
semesterersättning82,4319,34
Totalt590,63

Ellis bruttolön med semesterersättningen för arbetspassen: 590,63 euro

Enligt avrundningssättet kan det totala beloppet variera med några cent från exempelkalkylen.

Erik Exempels lön

Kollektivavtal: Seuretes, timlön 15,70 €/h

Erik Exempel, arbetserfarenhet 5 år

Timlön: 16,49 (inkl. 1. erfarenhetstillägg 5 %), Semesterersättning 11,5 %

Skift: fre–lör natt kl 21–07, lör–sön natt kl 21–07, 20 timmars arbete totalt

TimmarEURTotalt
arbetstimmar2016,49329,70
semesterersättning201,9037,92
kvällstillägg22,474,95
semesterersättning20,230,46
nattillägg186,59118,69
semesterersättning180,7613,65
lördagstillägg13,303,30
semesterersättning10,380,38
söndagstillägg1016,49165,85
semesterersättning101,9018,96
övertidsarbete enligt kollektivavtalet28,2416,49
Totalt709,33

Eriks bruttolön med semesterersättningen för arbetspassen: 709,33 Euroa

Enligt avrundningssättet kan det totala beloppet variera med några cent från exempelkalkylen.