Arbetsplatser inom köksbranschen

Arbetsplatserna inom matservicen finns i skol- och daghemskök samt i köken vid enheter inom hälso- och sjukvården i huvudstadsregionen.

Köksverksamheten inom kommunernas måltids- eller matservice bedrivs enligt många olika verksamhetsprinciper. Den gamla benämningen som använts inom matservicen, storkök, omfattar många typer av kök, vars storlek varierar från enheter med tiotals arbetstagare till små enheter där man arbetar ensam.

Kökstyperna är bland annat tillagnings-, central-, distributions- och uppvärmningskök.

Central-/produktionsköken producerar varor som sedan transporteras till distributions- och uppvärmningsköken. Från dem levereras också portionsförpackade måltider till hemvården. Produkterna kan levereras varma, kalla eller kylda.

Uppvärmnings- eller serviceköken lagar färdigt eller värmer upp varma, kalla eller kylda rätter som levererats från centralköket. I vissa fall tillagas frukost och mellanmål, specialkost, sallader samt tillbehör för berikad kost eller grönsakstillbehör i köket.

Ett distributionskök serverar färdiga produkter som levererats från centralköket. Ett distributionskök har alltså ingen egen produktion.

Köksarbete finns från endagsvikariat till längre anställningar. Arbetsskiften görs i huvudsak på vardagar mellan klockan 7 och 15. Arbetet i köket kräver en god fysisk kondition.

Vi rekryterar arbetstagare till olika långa visstidsanställningar och till olika arbetsuppgifter alla tider på året, till inhopparjobb ungefär från juli till slutet av april och till visstidsanställningar även under sommaren och vid årsskiftet. Om du inte har någon tidigare erfarenhet alls eller inte tillräckligt mycket tidigare erfarenhet kan vi erbjuda introduktionsarbetspass som en väg till sysselsättning via Seure.

Bekanta dig med arbetsplatserna i köksbranschen