Anställdas Portal-guide – Instruktionerna du behöver enkelt

Työntekijän Portaali – Medarbetarportalen är en guide till arbetet i Seure och i anställningsfrågor. Seures anställd kan komma åt Portalen genom OmaSeure.

Portalguiden finns på finska, svenska och engelska.

I portalen kan Seures medarbetare hitta t.ex. följande instruktioner:

 • OmaSeures bruksanvisning
 • Anmälan till utbildning
 • Vad du ska göra när du blir sjuk; anmälan om frånvaro, sjukskrivningsintyg och uppgifter om sjuklön
 • Leverans av handlingar till Seure
 • Information om arbetstider, måltider och raster
 • Instruktioner relaterade till löneutbetalning och löneutbetalningsdatum
 • Information om arbetsmiljö och försäkring Instruktioner för interna jobbsökande
 • Information om företagshälsovård
 • Information om semester och lediga dagar
 • Uppgifter om brottsregistret
 • Seures anställningsförmåner

Läs mer: