Arbete som assistent

Assistentens arbetsuppgift är i huvudsak att assistera barn som behöver särskilt stöd i vardagen på daghemmet genom att främja barnets förutsättningar att bli självständigt och de sociala kontakterna.

Barnet kan behöva hjälp vid till exempel på- och avklädning, måltider och utomhusaktiviteter.

Assistents lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • En lämplig utbildning (t.ex. ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet eller närvårdare) eller tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter, t.ex. av att jobba på skola, eftis eller dagis.
  • Din erfarenhet kan du också ha fått genom fritidsintressen som klubbledare.
  • Tillstånd och certifikat: Diplom och arbetsintyg, straffregisterutdrag