Arbete som daghemsbiträde

Ett daghemsbiträde ser till att daghemmets lokaler är rena för barnen och den övriga personalen.

Daghemsbiträdets arbetsuppgifter består av städning av daghemmets lokaler: daglig rengöring av golv och städning av toaletter samt efter måltider avtorkning av bord och stolar samt sophantering. Arbetsuppgifterna omfattar dessutom klädvård, exempelvis upphängning av barnens blöta kläder på tork och tvätt av galonbyxor.

I många daghem arbetar daghemsbiträdet ensam, men i större daghem delar man arbetet med en kollega. Daghemsbiträdets arbetsuppgifter är delvis daghemsspecifika.

För inhoppare erbjuds ofta korta vikariat på 1–2 dagar. Lediga arbetspass läggs ofta ut samma morgon. Arbete finns på vardagar mellan klockan 7 och 16 och arbetspassen är olika långa.

Daghemsbiträdets lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • Arbetserfarenhet av självständig städning av daghem eller motsvarande lokaler eller utbildning i området, exempelvis grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
  • Examens- och arbetsintyg
  • straffregisterutdrag