Arbete som närvårdare

Utgångspunkten för närvårdarens arbete är att hjälpa människor. Närvårdaren utför kund- och patientarbete och ett centralt område är växelverkan och verksamhet med andra människor.

Som närvårdare kan du via Seure jobba med mångsidiga arbetsuppgifter inom samtliga arbetsområden som Seure förvaltar: vid Helsingfors stad, HUS, Vanda och Kervo välfärdsområde samt Västra Nylands välfärdsområde.

Seure erbjuder jobb för närvårdare till exempel

 • Inom primärvården:
  • i hemvården och på hemsjukhuset
  • i äldreomsorgen, såsom i omsorgsboende och servicehus
  • vid rehabiliterande bedömningsenheter
  • på bäddavdelningar vid stadssjukhus
  • i psykiatrin, mentalvården och missbruksarbetet
  • i funktionshinderservicen
  • på hälsostationer
 • Inom den specialiserade sjukvården:
  • på bäddavdelningar inom specialiteter (t.ex. internmedicin och kirurgi)
  • på jourmottagningar
  • i psykiatrin
  • på hemsjukhus
 • i munhälsovården

Vi erbjuder ett stort urval av olika långa anställningar från några dagar långa inhopparjobb till tillsvidareanställningar. Arbetspassen görs på morgnar, kvällar och nätter och vi har även arbetspass under veckoslut.

Vi kan också skräddarsy en anställning enligt arbetstagarens önskemål, så att arbete görs under ett visst antal timmar eller under vissa arbetsskift, exempelvis som en fyra dagars arbetsvecka eller bara under dagtid.

Närvårdarens lön

Den exakta lönen jämte eventuella tillägg meddelas alltid i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Utöver grundlönen betalar vi erfarenhetstillägg och tillägg för obekväm arbetstid. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

 • Examen inom social- och hälsovården eller studerande i området
 • Examens- och arbetsintyg
 • Valviras registrering (personer med examen)
 • Beroende på arbetsuppgiften kräver vi ett tillräckligt vaccinationsskydd enligt lagen om smittsamma sjukdomar
 • Läkemedelstillstånd och kunskaper om patientdatasystem enligt de krav som arbetsuppgiften ställer
 • Tillräckliga kunskaper i finska eller svenska för framgångsrik skötsel av uppgifterna
 • Om arbetet utförs i lokaler där barn vistas: straffregisterutdrag