Arbete som sjukskötare

För sjukskötare finns många jobb på Seures alla arbetsplatser i Nyland.

Som sjukskötare kan du arbeta med många slags uppgifter på många olika arbetsplatser inom primärvården, till exempel på

 • stadssjukhus
 • hemsjukhuset
 • rehabiliterande bedömningsenheter
 • hälsostationer.

Också inom den specialiserade sjukvården erbjuds många slags arbetsuppgifter, och beroende på din kompetens kan du arbeta inom bland annat följande verksamheter:

 • internmedicin
 • kirurgi
 • barnsjukvård
 • psykiatri
 • jourmottagning
 • intensivövervakning.

Utöver sjukskötarexamen ska en sjukskötare ha lämplig kompetens för arbetsplatsen samt ett vaccinationsskydd enligt lagen om smittsamma sjukdomar. På många arbetsplatser krävs också tillstånd för intravenös läkemedels- och vätskebehandling eller åtminstone att man avlagt utbildningen Kunnande i läkemedelsbehandling på nätet, LOVe. Via Seure finns möjlighet att avlägga såväl LOVe-kursen och tentamina för tillståndet för intravenös läkemedels- och vätskebehandling.

Vi rekryterar också studerande i området som har erfarenhet från praktik eller arbete inom den specialiserade sjukvården eller på stadssjukhus.

Sjukskötarens lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Utöver grundlönen betalar vi erfarenhetstillägg och tillägg för obekväm arbetstid. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

 • Examen inom social- och hälsovården eller studerande i området
 • Examens- och arbetsintyg
 • Valviras registrering (personer med examen)
 • Tillräckligt vaccinationsskydd enligt lagen om smittsamma sjukdomar
 • Läkemedelstillstånd och kunskaper om patientdatasystem enligt de krav som arbetsuppgiften ställer.
 • Tillräckliga kunskaper i finska eller svenska för framgångsrik skötsel av uppgifterna
 • Om arbetet utförs i lokaler där barn vistas: straffregisterutdrag