Arbete som vårdassistent

För vårdassistenter erbjuder Seure jobb inom äldreomsorgen. De assisterande arbetsuppgifterna består av arbete för att tillgodose kundernas grundläggande behov, såsom hygien, måltider, på- och avklädning, hjälp med rörligheten samt städning.

Vårdassistenten deltar också i att upprätthålla kundens funktionsförmåga och erbjuda kunden stimulans genom att ge sällskap vid utevistelser och för samtal.

En vårdassistent är inte en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och för att arbeta som vårdassistent krävs ingen registrering vid Valvira. Vårdassistenter sköter inte uppgifter inom läkemedelsbehandling.

Seure kan erbjuda jobb för vårdassistenter till exempel på olika arbetsplatser inom äldreomsorgen, såsom seniorcenter, servicehus, grupphem, vårdhem, dagverksamhet samt avdelningar för långtidsvård. Kunderna är mycket olika vad gäller åldern, funktionsförmågan och sjukdomarna.

För uppgiften krävs avlagd utbildning för vårdassistent, hemvårdare eller närvårdare. Också närvårdarstuderande som har arbetserfarenhet eller erfarenhet från praktikperioder inom äldreomsorgen kan arbeta som vårdassistenter. Förutom de praktiska färdigheterna krävs av arbetstagaren eget initiativtagande, tålamod och empatiförmåga. Inom äldreomsorgen är god social kompetens samt interaktions- och samarbetsfärdigheter särskilt viktiga.

Vårdassistentens lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Utöver grundlönen betalar vi erfarenhetstillägg och tillägg för obekväm arbetstid. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • Utbildning för vårdassistent, hemvårdare eller närvårdare
  • Praktik- eller arbetserfarenhet inom äldreomsorgen
  • Du kan också vara närvårdarstuderande som har arbetserfarenhet eller erfarenhet från praktikperioder inom äldreomsorgen
  • Examens-, arbets- och praktikintyg
  • Tillräckliga kunskaper i finska eller svenska för framgångsrik skötsel av uppgifterna