Arbete som kock

Vid Seure arbetar kockar ofta i central- och tillagningskök som skickar lunchmat och råvaror till andra enheter. Maten tillagas i stora mängder enligt produktionsanvisningarna och anvisningarna om specialkost.

I mindre enheter, alltså skol- och daghemskök, omfattar arbetsuppgifterna tillagning av specialkost samt tillagning av frukost, sallad, tillbehör och mellanmål. Uppgifterna kan också omfatta bakning, beställningar, mottagning och förvaring av livsmedel, kärlvård, renhållning av kök och matsal samt kundtjänst. Arbetsuppgifterna varierar på olika arbetsplatser.

Kockens lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • Examen i området, exempelvis grundexamen inom catering- och restaurangbranschen
  • Examens- och arbetsintyg
  • Hygienpass
  • Salmonellaintyg
  • Om arbetet utförs i skolor eller daghem: straffregisterutdrag