Arbetsplatserna inom småbarnspedagogik

Via Seure kan du även arbeta på svenskspråkiga daghem i huvudstadsregionen.

Inom småbarnspedagogiken erbjuder vi jobb från endagsvikariat till anställningar som varar en termin eller hela läsåret. Det finns ett stort utbud av jobb, så du kan skräddarsy en lämplig helhet för dig enligt din egen tidsplan.

Vi rekryterar till visstidsanställningar av olika längd och olika arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken under hela året. Från och med mitten av juli till slutet av april rekryterar vi arbetstagare till kortvariga anställningar som inhoppare. Till visstidsanställningar som varar en termin eller ett läsår rekryterar vi i första hand under sommaren, men om nödvändigt även under hela året.

Lönen fastställs enligt arbetsuppgiften samt arbetstagarens utbildning och erfarenhet.

Läs mer om jobb på dagis