Arbete som anstaltsvårdare på ett sjukhus

På sjukhus deltar anstaltsvårdaren i renhållningsuppgifter inom sjukhusunderhålls- och anstaltshygienservicen.

Uppgifterna kan även omfatta assisterande uppgifter inom matservicen och andra uppgifter inom anstaltshygienservicen.

I sjukhusstädning är det väsentligt att följa den aseptiska arbetsordningen för att förhindra spridning av mikrober. Anstaltsvårdaren måste behärska kriterierna för en hög hygiennivå.

Vid Seure erbjuds för anstaltsvårdare mest inhopparjobb som varar från en dag till ett par dagar. Arbetspassen är morgon- och kvällsskift på vardagar, men det finns också arbetspass under veckoslut.

Arbetspass erbjuds regelbundet under hela året. Av anstaltsvårdare krävs tidigare arbetserfarenhet eller utbildning i området.

Lönen för anstaltsvårdare på sjukhus

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • Arbetserfarenhet av anstaltsvård på sjukhusavdelning eller anstaltsvårdarens utbildning, exempelvis grundexamen i rengörings- och fastighetsservicebranschen
  • Examens- och arbetsintyg
  • Hygienpass