Työnhakijalle

Laitoshuoltajan työ, sairaala

Sairaalatyössä laitoshuoltaja osallistuu sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalvelujen puhtaanapitotehtäviin.

Lisäksi tehtäviin kuuluu kohteesta riippuen ruokahuollon avustavia tehtäviä ja muita laitoshygieniapalveluja.

Aseptisen työjärjestyksen toteutuminen sairaaloiden siivoustyössä on olennaista mikrobien leviämisen ehkäisemiseksi. Laitoshuoltajan on hallittava korkean hygieniatason kriteerit.

Seuressa suurin sairaalan laitoshuoltajan osa töistä on keikkoja, kestoltaan yhdestä päivästä muutamaan päivään. Työvuorot sijoittuvat arkipäivien aamu- ja iltavuoroihin, mutta tarjolla on myös viikonloppuvuoroja.

Työllistyminen: Keikkoja on tarjolla säännöllisesti läpi vuoden. Edellytämme laitoshuoltajalta vastaavaa aiempaa työkokemusta tai alan koulutusta.

Sairaalan laitoshuoltajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Työkokemusta sairaalan osastojen laitoshuollosta tai laitoshuoltajan koulutus, esimerkiksi Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto.

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset, hygieniapassi.

TES / työehtosopimus:

Sairaaloissa tarjoamme työtä myös välinehuoltajille. Lue välinehuoltajan työstä lisää.

Laitoshuoltajan työpäivä: Lue vinkit onnistuneeseen keikkailupäivään