Työnhakijalle

Sairaanhoitajan työ

Sairaanhoitajalle on töitä tarjolla kattavasti kaikilla Seuren työalueilla Uudellamaalla.

Sairaanhoitajana voit työskennellä perusterveydenhuollossa monipuolisesti erilaisissa kohteissa, kuten:

  • kaupunginsairaaloissa
  • kotisairaalassa
  • kuntouttavissa arviointiyksiköissä
  • terveysasemilla

Myös erikoissairaanhoidossa on tarjolla monenlaisia töitä ja valittavanasi on osaamisesi mukaan mm.

  • sisätautien
  • kirurgian
  • lastensairaanhoidon
  • psykiatrian
  • päivystyksen ja
  • tehostetun valvonnan kohteita.

Koulutuksen lisäksi sairaanhoitajalla tulee olla keikkakohteeseen sopivaa osaamista sekä tartuntatautilain mukainen rokotesuoja. Lisäksi moniin työkohteisiin vaatimuksena on i.v.-lupa tai ainakin LOVe-verkkokurssin suoritus. Seuren kautta on mahdollista suorittaa sekä LOVe-lääkehoidon kurssi ja myös näytöt saadakseen i.v.-luvan. Rekrytoimme myös alan opiskelijoita, joilla on harjoittelu- tai työkokemusta erikoissairaanhoidosta tai kaupunkien sairaaloista.

Millaista on työskentely sairaanhoitajana?

Työllistyminen: Tarjolla on kattavasti eri pituisia työsuhteita muutaman päivän keikoista toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja öihin, myös viikonloppuvuoroja on tarjolla. Voimme räätälöidä hakijan toiveiden mukaan myös pitkäkestoisen työsuhteen tietyllä tuntimäärällä ja vuoropainotuksella. Rekrytoimme sairaanhoitajia läpi vuoden.

Sairaanhoitajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme. Keikkatyössä maksamme palkan kaksi kertaa kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksamme kokemus- ja epämukavan työajan lisiä. Keikkatyössä palkan yhteydessä maksetaan myös lomaraha. Lue lisää sairaanhoitajan palkasta.

Soveltuva tausta: Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinto tai olet alan opiskelija

Vaaditut luvat ja todistukset:

TES / työehtosopimus:

Sairaanhoitajana vuodeosastolla voit Seuressa työskennellä kaupunginsairaaloiden sekä terveysasemien vuodeosastoilla, joissa työskennellään akuuteilla, kuntouttavilla tai palliatiiviseen hoitoon painottuvilla osastoilla eri-ikäisten potilaiden parissa. Kohteita löytyy sekä Helsingistä, Vantaalta että Espoosta. Työ sairaaloissa ja terveysasemien vuodeosastoille on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä.

Sairaanhoitajan työtehtäviin vuodeosastolla kuuluu hoidon tarpeen arviointi, hoitotyön suunnittelu ja vaikuttavuuden seuranta, lääkehoidon suunnittelu ja toteutus, elintoimintojen tarkkailu sekä hoitotoimenpiteiden ja tutkimuksien tekeminen. Sairaalassa sairaanhoitaja ottaa potilaan vastaan, tekee tulohaastattelun, arvioi hoidon tarpeen ja suunnittelee hoidon kokonaisuuden yhdessä potilaan ja lääkärin kanssa. Myös potilastietojen kirjaaminen potilastietojärjestelmään kuuluu työhön.

Sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa voit Seuren kautta työskennellä HUS-sairaaloissa Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Hyvinkäällä, Lohjalla sekä Porvoossa. 

Erikoissairaanhoidon perustehtävänä on potilaiden hoitaminen vaativassa toimintaympäristössä. Työntekijä toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on samanaikaisesti terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntouttavaa. Lääkehoidon turvallisuus on potilasturvallisuuden tärkeä osa-alue ja työntekijän tuleekin jatkuvasti täydentää osaamistaan ja koulutustaan tällä alueella.

Sairaanhoitajana terveysasemalla voit Seuren kautta työskennellä kaupunkien terveysasemilla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Sairaanhoitajan työ terveyskeskuksessa on pääosin arkipäivätyötä. Työnkuva terveysasemalla on hyvin moninainen ja päivittäin vaihteleva.

Terveysasemalla sairaanhoitajan työtehtäviin voi kuulua kiireellisen ja kiireettömän vastaanoton pitämistä (äkillisesti sairastuneet tai loukkaantuneet potilaat, esim. lievät infektiot, tapaturmat), hoidon tarpeen arviointia, avustamista toimenpiteissä, lääkehoitoa, rokottamista ja ajanvarausta. Sairaanhoitajan on nopeasti paneuduttava potilaan terveydentilaan, tunnistettava hoitoa vaativat oireet ja annettava hoito-ohjeet. Tarpeen mukaan on osattava ohjata potilas lääkärin vastaanotolle.

Valmistunut sairaanhoitaja, jolla on LOVe:n LOP-verkkokurssisuoritukset sekä aikaisempaa kokemusta rokotustyöstä, voi toimia rokotushoitajana.

Rokotushoitajan työhön kuuluu rokotteiden antaminen ja siihen kuuluvat työt, kuten asiakkaan ohjaaminen ja voinnin seuranta sekä tapahtuman kirjaaminen potilastietojärjestelmään. Työhön voi kuulua muutakin työtä esimerkiksi terveysasemalla.

Sairaanhoitajan työpäivä: Lue vinkit onnistuneeseen keikkailupäivään