Työnhakijalle

Hoiva-avustajan työ

Hoiva-avustajalle tarjoamme Seuressa tehtäviä vanhustyössä.

Avustavat tehtävät ovat asiakkaiden perustarpeista huolehtimista, kuten peseytymisessä, ruokailussa, pukeutumisessa ja liikkumisessa auttamista sekä siivoamista. Hoiva-avustajat osallistuvat myös asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja virikkeiden antamiseen olemalla ulkoilu- ja keskusteluseurana.

Hoiva-avustaja ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, eikä tehtävä edellytä Valvira-rekisteröintiä. Hoiva-avustajat eivät työskentele lääkehoitoon liittyvissä tehtävissä.

Seuressa työkohteina hoiva-avustajan työssä voivat olla erilaiset vanhustyön kohteet, kuten seniorikeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit, hoivakodit, päivätoiminta sekä pitkäaikaishoidon osastot. Asiakkaat ovat iältään, toimintakyvyltään ja sairauksiltaan hyvin erilaisia.

Edellytämme tehtävään hoiva-avustajan, kodinhoitajan tai lähihoitajan koulutusta. Tehtävässä voivat toimia myös lähihoitajaopiskelijat, joilla on työ- tai harjoittelukokemusta vanhustyöstä. Käytännöntaitojen lisäksi työntekijältä edellytetään omatoimisuutta, kärsivällisyyttä sekä empatiakykyä. Vanhustyössä korostuvat hyvät ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Työllistyminen: Työtä on tarjolla eniten Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Työ on useimmiten päivätyötä, mutta kohteesta riippuen tehdään myös vuorotyötä.

Tehtävään voit hakea avoimen hakuilmoituksen kautta.

Hoiva-avustajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme. Lue lisää hoiva-avustajan palkasta.

Soveltuva tausta: Hoiva-avustajan, kodinhoitajan tai lähihoitajan koulutus, sekä harjoittelu- tai työkokemusta vanhustyöstä. Voit olla myös lähihoitajaopiskelija, joilla on työ- tai harjoittelukokemusta vanhustyöstä.

Vaaditut luvat ja todistukset:

  • Tutkinto- ja työ- tai harjoittelutodistukset
  • Jos työ tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon kohteessa: Voimassa oleva rokotesuoja

TES / työehtosopimus:

Hoiva-avustajan työpäivä: Lue vinkit onnistuneeseen keikkailupäivään

Tutustu tarkemmin Seuren sote-tehtäviin ja työkohteisiin pääkaupunkiseudulla.