Arbetsplatserna inom social- och hälsovården

Vi erbjuder många arbeten inom social- och hälsovården i huvudstadsregionen och Västra Nyland.

Uppgifterna består av arbetsuppgifter inom primärvården och den specialiserade sjukvården till exempel på hälsostationer, inom hemvården och på sjukhus, vilket innebär att arbetsdagarna görs på arbetsplatser inom den så kallade offentliga sektorn.

Du kan jobba som inhoppare eller som anställd med månadslön, allt efter vad du själv vill.

Bekanta dig med arbetsplatserna inom social- och hälsovården