Arbetsplatserna inom Undervisningsområde

Via Seure kan du arbeta i huvudstadsregionens svenskspråkiga grundskolor och eftermiddagsverksamhet som skolgångshandledare. För skolgångshandledaren erbjuder vi jobb från endagsvikariat till anställningar som varar hela läsåret.

Vi rekryterar skolgångshandledare till visstidsanställningar av olika längd och olika arbetsuppgifter under hela året. Från och med mitten av juli till slutet av april rekryterar vi arbetstagare till kortvariga anställningar som inhoppare. Till visstidsanställningar som varar en termin eller ett läsår rekryterar vi i första hand under sommaren, men efter behov även under hela läsåret. Vi erbjuder även arbete på deltid.

Lönen fastställs enligt arbetsuppgiften samt arbetstagarens utbildning och erfarenhet.

Läs mer om jobb på skolor