Työnhakijalle

Tutustu opetuksen työtehtäviin

Seuren kautta voit työskennellä pääkaupunkiseudun suomenkielisissä peruskouluissa ja iltapäiväkerhoissa erilaisissa opetusalan tehtävissä. Opetusalalla töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista koko lukuvuoden kestäviin työsuhteisiin.

Rekrytoimme opetusalan eri pituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja eri työtehtäviin läpi vuoden. Heinäkuun puolestavälistä huhtikuun loppuun rekrytoimme työntekijöitä lyhyisiin työsuhteisiin eli keikkatyöhön. Lukukauden tai lukuvuoden mittaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin rekrytoimme ensisijaisesti kesän aikana, mutta tarpeen mukaan myös läpi koulun lukuvuoden. Tarjolla on myös osa-aikatyötä. Opetusalan palkkaus määräytyy tehtävän työn sekä kunkin työntekijän koulutuksen ja kokemuksen mukaan. Halutessasi voit kieliosaamisesi mukaan laajentaa tehtävänkuvaasi valitsemalla tehtäviä myös ruotsinkielisissä kouluissa.

Muita edellytyksiä työhön ovat tehtävän suorittamiseen tarvittava suomenkielen tai ruotsinkielen taito. Vaadimme kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä rikostaustaotteen.

Tutustu työpaikkoihin kouluissa

Undervisningsområde

Via Seure kan du arbeta i huvudstadsregionens svenskspråkiga grundskolor och eftermiddagsverksamhet som skolgångshandledare. För skolgångshandledaren erbjuder vi jobb från endagsvikariat till anställningar som varar hela läsåret.

Vi rekryterar skolgångshandledare till visstidsanställningar av olika längd och olika arbetsuppgifter under hela året. Från och med mitten av juli till slutet av april rekryterar vi arbetstagare till kortvariga anställningar som inhoppare. Till visstidsanställningar som varar en termin eller ett läsår rekryterar vi i första hand under sommaren, men efter behov även under hela läsåret. Vi erbjuder även arbete på deltid.

Lönen fastställs enligt arbetsuppgiften samt arbetstagarens utbildning och erfarenhet.

Tilaa itsellesi sähköposti tai uutiskirjekooste uusista avautuvista hauista!