Työnhakijalle

Erityiskoulunkäynninohjaajan ja oppilashoitajan työt

Oletko kiinnostunut työskentelemään erityiskoulunkäynninohjaajana tai oppilashoitajana? Tämä sivu johdattaa sinut työtehtäviin, ja pääset kuulemaan seurelaisten kokemuksia alasta.

Valitse itsellesi paremmat työkokemukset ja tutustu Seuren moniin työmahdollisuuksiin. Tehdään yhdessä urahaaveistasi totta.

Erityiskoulunkäynninohjaajana ja oppilashoitajana voit Seuren kautta työskennellä pääkaupunkiseudun peruskoulujen autismi- ja kehitysvammaopetuksessa.

Erityiskoulunkäynninohjaaja toimii Espoossa ja Helsingissä vammaisopetuksessa, kun taas oppilashoitaja työskentelee Vantaan vammaisopetuksessa. Työ on samaa, vaikka tehtävänimike on eri. Myös nimikkeellä koulunkäynninohjaaja voi työskennellä autismi- ja kehitysvammaopetuksessa.

Seurelainen Sanna-Riikka kertoo työskentelystä oppilashoitajana.

Työtehtävät autismi- ja kehitysvammaopetuksessa sisältävät autististen sekä lievästi tai vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden ryhmissä avustamista koulupäivän aikana sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Työtä tehdään yhdessä erityisopettajan ja mahdollisesti muiden luokassa työskentelevien koulunkäynninohjaajien kanssa.

Luokan ryhmäkoko on enintään kahdeksan oppilasta ja luokassa on monta avustajaa. Erityiskoulunkäynninohjaaja ja oppilashoitaja auttaa ja tukee oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa tai vammansa vuoksi selviydy itse.

Työtehtäviin voi kuulua oppilaiden taksikyyditysten valvomista, pukemisessa ja ruokailussa avustamista tai hoitotoimenpiteitä, kuten oppilaan kuntouttamista fysioterapeutin tai puheterapeutin ohjeiden mukaan. Työssä käytetään usein kuvia ja viittomia puheen tukena.

Autismi- ja vammaisopetuksen avustajan tulee jaksaa kuunnella, odottaa ja kannustaa lasta. Työssä eduksi ovatkin sujuvat yhteistyötaidot, positiivinen elämänasenne ja hyvä fyysinen kunto.

Oppilashoitajan työhön voi kuulua myös hoidollisia toimenpiteitä, kuten diabeteksen hoitoa tai katetrointia. Näissä tehtävissä vaaditaan terveydenhoitoalan koulutusta. Tarvittavasta osaamisesta ilmoitamme työpaikkailmoituksissamme.

Työllistyminen: Töitä on runsaasti tarjolla, joten työntekijä voi räätälöidä itselleen sopivan kokonaisuuden oman aikataulunsa mukaan. Työtä on tarjolla aina yhden päivän sijaisuuksista pidempiin työsuhteisiin. Näin haet työtä Seuresta.

Erityiskoulunkäynninohjaajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Terveydenhuoltoalan tutkinto tai aikaisempaa kokemusta kehitysvammaisten lasten ja nuorten parissa työskentelystä.

Luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset, rikostaustaote.

TES / työehtosopimus:

Erityiskoulunkäynninohjaajan työpäivä: Lue vinkit onnistuneeseen keikkailupäivään

Seure tarkoittaa vapautta ja varmuutta työelämääsi. Meillä voit päättää itse mitä teet, missä teet, milloin teet ja kuinka paljon.

Meille on tärkeää, että pystymme tarjoamaan kullekin juuri sellaisia tehtäviä, työkohteita ja työvuoroja, jotka hänelle itselleen sopivat. Töitä on aina riittävästi, mutta vain sovitun verran.

Keikkatyössä voit tehdä tarpeen vaatiessa enemmän – mutta myös vähemmän, kuten haluat. Myös kuukausipalkkaisiin tehtäviin pystymme tarjoamaan enemmän vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi osa-aikaista työviikkoa tai pelkkiä päivävuoroja.