Työnhakijalle

Skolgångshandledare

Ett skolgångshandledare handleder, motiverar samt stöder elevens inlärning och utveckling. Arbetet innebär även omsorg om elevens välbefinnande.

Skolgångshandledaren arbetar inom den allmänna undervisningen som gruppassistent, i smågrupper inom specialundervisningen eller som personlig assistent för elever i behov av särskilt stöd som integrerats i gruppen. Dessutom kan skolgångshandledaren arbeta som assistent för elever med utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd eller i skolans morgon- eller eftermiddagsverksamhet.

Arbetsbeskrivningen är mångsidig och arbetsdagen kan innefatta till exempel övervakning av elevernas taxiskjutsar, assistens på lektionerna, övervakning av raster och måltider samt handledning av smågrupper.

I skolgångsbiträdets arbete ingår att hjälpa och stödja eleven i de uppgifter som hen inte klarar av själv, såsom på- och avklädning, måltider eller att röra sig. I arbetet kan man också använda kommunikationsmetoder och -hjälpmedel som stöder eller ersätter tal, såsom bilder och tecken. Skolgångshandledares arbete förutsätter tålamod, en positiv inställning och social kompetens.

Lön: Vi anger löner i våra jobbannonser

Lämplig bakgrund: En lämplig utbildning (t.ex. ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet eller närvårdare) eller tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter, t.ex. av att jobba på skola, eftis eller dagis. Din erfarenhet kan du också ha fått genom fritidsintressen som klubbledare.

Tillstånd och certifikat: Diplom och arbetsintyg, utdrag ur straffregistret

TES / Kollektiva förhandlingar: