Sjukledighet och tillfällig vårdledighet meddelas till Seure via mobilappen OmaSeure

Anmäl alltid din frånvaro till både arbetsplatsen och Seure. När du meddelar arbetsplatsen om din frånvaro, kontrollera om det behövs en vikarie.

Anmälan om sjukskrivning eller tillfällig vårdledighet via mobilappen OmaSeure

Om du eller ditt barn insjuknar, vänligen rapportera din frånvaro till Seure via OmaSeure. Meddela din frånvaro genast.

Via OmaSeure kan du rapportera:

  • Frånvaro samma dag eller nästa dag.
  • Tre dagars frånvaro inom en vecka.

I övriga fall av frånvaro, vänligen kontakta Seures telefontjänst.

Anmälan via OmaSeure

Logga in på OmaSeure och gå till fliken Koti > Pikatoiminnot > Ilmoita poissaolo. Appen visar dig de jobb som du kan anmäla frånvaro för. Välj rätt och skicka ett meddelande om frånvaro. Du kommer att få en kvittering via OmaSeure efter att din frånvaroanmälan har behandlats – vänta tills svarsmeddelandet anländer!

Att anmäla insjuknande per telefon

Om du inte kan anmäla via OmaSeure eller om frånvaron är annan än akut sjukfrånvaro eller sjukdom som beskrivs ovan, vänligen kontakta alltid vår telefontjänst.

Inlämning av sjukskrivningsintyg

Skicka sjukskrivningsintyget i elektroniskt format (foto, skanning, pdf) via OmaSeure. 

Lämna in sjukskrivningsintyget till Seure inom en vecka från dagen för undertecknandet av intyget. Om du måste skicka certifikatet för sent på grund av en orsak utanför din kontroll, vänligen meddela oss via meddelande i OmaSeure.