Arbete som skolgångshandledare

Ett skolgångshandledare handleder, motiverar samt stöder elevens inlärning och utveckling. Arbetet innebär även omsorg om elevens välbefinnande.

Skolgångshandledaren arbetar inom den allmänna undervisningen som gruppassistent, i smågrupper inom specialundervisningen eller som personlig assistent för elever i behov av särskilt stöd som integrerats i gruppen. Dessutom kan skolgångshandledaren arbeta som assistent för elever med utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd eller i skolans morgon- eller eftermiddagsverksamhet.

Arbetsbeskrivningen är mångsidig och arbetsdagen kan innefatta till exempel övervakning av elevernas taxiskjutsar, assistens på lektionerna, övervakning av raster och måltider samt handledning av smågrupper.

I skolgångshandledares arbete ingår att hjälpa och stödja eleven i de uppgifter som hen inte klarar av själv, såsom på- och avklädning, måltider eller att röra sig. I arbetet kan man också använda kommunikationsmetoder och -hjälpmedel som stöder eller ersätter tal, såsom bilder och tecken. Skolgångshandledares arbete förutsätter tålamod, en positiv inställning och social kompetens.

Skolgångshandledares lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • En lämplig utbildning (t.ex. ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet eller närvårdare)
  • Du kan också söka tjänsten med tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter, t.ex. av att jobba på skola, eftis eller dagis
  • Din erfarenhet kan du också ha fått genom fritidsintressen som klubbledare.
  • Examens- och arbetsintyg
  • Straffregisterutdrag