Arbete som hälsovårdare

Hälsovårdaren är en expert på vårdarbete, primärhälsovård och förebyggande arbete.

De flesta jobben för hälsovårdare finns vid hälsostationerna, men man kan även arbeta som skolhälsovårdare i skolor, vid rådgivningsbyråerna där man arbetar med barn, spädbarn och familjer samt inom hemvården. Arbetsplatser finns i alla städer i huvudstadsregionen.

Hälsovårdarens lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Utöver grundlönen betalar vi erfarenhetstillägg och tillägg för obekväm arbetstid. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • Hälsovårdarexamen eller studerande i området
  • Examens- och arbetsintyg
  • Valviras registrering (personer med examen)
  • Beroende på arbetsuppgiften tillräckligt vaccinationsskydd enligt lagen om smittsamma sjukdomar
  • Tillräckliga kunskaper i finska eller svenska för framgångsrik skötsel av uppgifterna
  • Om arbetet utförs i lokaler där barn vistas: straffregisterutdrag