Arbete som kombinationsarbetstagare

Kombinationsarbetstagare (yhdistelämtyöntekijä) arbetar oftast vid daghem, där arbetsuppgifterna består av uppgifter i köket och inom städning.

Om huvuddelen av arbetet görs i köket, arbetar kombinationsarbetstagaren ensam i köket och sköter de olika uppgifterna i ett distributionskök. I arbetet ingår tillagning av frukost och mellanmål, dukning av daghemsgruppernas serveringsvagnar, framdukning av lunch samt ansvar för egenkontrollen och kärlvården. Daghem är ofta relativt små enheter och därför kan arbetet även omfatta städning av daghemslokalerna.

Om huvuddelen av arbetet består av uppgifter inom renhållning, är arbetsuppgiften i köket assistans med kärlvården.

Det finns ett stort utbud av jobb, så arbetstagaren kan skräddarsy en helhet som passar hen själv enligt sitt eget schema. Arbete finns från endagsvikariat till längre anställningar. Arbetsskiften görs i huvudsak på vardagar mellan klockan 7 och 15.

Kombinationsarbetstagarens lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om kombinationsarbetstagarens lön.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • Lämplig erfarenhet av köksarbete och/eller en examen i området, exempelvis grundexamen inom catering- och restaurangbranschen
  • Examens- och arbetsintyg
  • Hygienpass
  • Salmonellaintyg
  • straffregisterutdrag