Arbete som pensionär

Har du redan blivit avtackad men du har ännu energi kvar för arbete? En erfaren gammal räv är en eftertraktad medarbetare på många arbetsplatser och via Seure kan du arbeta när det passar dig själv.

Arbete som pensionär håller ditt kunnande uppdaterat och ger viktigt innehåll i vardagen och extra inkomst.

På ålderspension eller en partiell förtida ålderspension finns inga inkomstgränser, vilket betyder att din lön inte påverkar pensionen. Lönen kan dock påverka din beskattning.

När du arbetar tjänar du in ny pension tills du fyller 68 år. Personer födda efter 1957 tjänar in pension ännu längre.

Vid Seure finns ingen övre åldersgräns för inhopparjobben. Mer information om arbete som pensionär finns på Kevas webbplats.