Semesterersättningar

Vid arbeten som inhoppare där det används Seuretes, betalas semesterersättningen i samband med varje löneutbetalning.

Semesterersättningen för arbeten som inhoppare är egentligen inte lön utan en ersättning för att arbetet som inhoppare inte tjänar in några avlönade semesterdagar.

Semesterersättningar i Seures spelningsarbete

 • Mindre än 5 års arbetslivserfarenhet: 9 % av timlönen
 • 5–10 års arbetslivserfarenhet: 11,5 % av timlönen
 • Mer än 10 års arbetslivserfarenhet: 12 % av timlönen
 • Mer än 15 års arbetslivserfarenhet: 14 % av timlönen

Visste du: I arbeten där det används Seuretes kan du enligt din arbetserfarenhet få 2,5–5 procent högre semesterersättning än till exempel enligt kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen eller kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen.

Jämförelse av semesterersättningar, arbeten som inhoppare

Seuretes

 • Under 5 års arbetserfarenhet 9 % av timlönen
 • 5–10 års arbetserfarenhet 11,5 % av timlönen
 • Över 10 års arbetserfarenhet 12 % av timlönen
 • Över 15 års arbetserfarenhet 14 % av timlönen

Kollektivavtal för den privata socialservicebranschen, Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen:

 • Under 5 års arbetserfarenhet 9 % av timlönen
 • 5–10 års arbetserfarenhet 9 % av timlönen
 • Över 10 års arbetserfarenhet 9 % av timlönen
 • Över 15 års arbetserfarenhet 9 % av timlönen

Semesterdagar i tidsbundna anställningar

Vid Seures anställningar där det används Avaintes tjänas in semester i enlighet med tabeller om semester i kollektivavtalet.

Intjänandet av semester påverkas av arbetstiden under kvalifikationsåret och tjänsteåren. Om du inte hinner ta ut semesterdagar, betalas de som semesterersättning i enlighet med kollektivavtalet när anställningen avslutar.