Lomakorvaukset

Keikkatyösuhteessa, joissa noudatetaan Seuretessiä, lomakorvaus maksetaan jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Keikkatyön lomakorvaus ei ole varsinaisesti palkkaa, vaan korvaus siitä, että keikkatyö ei kerrytä palkallisia vuosilomapäiviä.

Kokemustaso, eli alan työkokemuksen määrä vuosissa, määrittää, montako prosenttia lomakorvauksen määrä on palkasta. Lomakorvausta maksetaan peruspalkan lisäksi myös epämukavan työajan lisistä.

Lomakorvaukset keikkatyöstä

 • Alle 5 vuotta alan työkokemusta > 9 % tuntipalkasta
 • 5-10 vuotta alan työkokemusta > 11,5 % tuntipalkasta
 • Yli 10 vuotta alan työkokemusta > 12 % tuntipalkasta
 • Yli 15 vuotta työkokemusta > 14 % tuntipalkasta

Tiesitkö: Seuretes-työehtosopimusta noudattavissa työsuhteissa voit saada työkokemuksesi perusteella 2,5–5 % suurempaa lomakorvausta kuin esim. yksityisen sosiaalipalvelualan tessin tai terveyspalvelualan tessin perusteella.

Lomakorvausvertailu, keikkatyö

Seuretes

 • Alle 5 vuotta työkokemusta: 9 % tuntipalkasta
 • 5-10 vuotta työkokemusta: 11,5 % tuntipalkasta
 • Yli 10 vuotta työkokemusta: 12 % tuntipalkasta
 • Yli 15 vuotta työkokemusta: 14 % tuntipalkasta

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes, Terveyspalvelualan tes:

 • Alle 5 vuotta työkokemusta: 9 % tuntipalkasta
 • 5-10 vuotta työkokemusta: 9 % tuntipalkasta
 • Yli 10 vuotta työkokemusta: 9 % tuntipalkasta
 • Yli 15 vuotta työkokemusta: 9 % tuntipalkasta

Vuosilomapäivät kk-palkkaisissa työsuhteissa

Seuren työsuhteissa, joissa noudatetaan Avaintessiä, vuosilomaa kertyy työehtosopimuksen vuosilomaa koskevien taulukkojen mukaisesti.

Loman kertymiseen vaikuttaa lomanmääräytymisvuoden työskentelyaika sekä palvelusvuodet. Jos vuosilomapäiviä ei ehdi pitää, ne maksetaan työsuhteen loppuessa lomakorvauksena työehtosopimuksen taulukon mukaisesti.