Työehtosopimukset Seuressa

Seuressa noudatetaan kahta eri työehtosopimusta, Seuretes ja Avaintes. Se, mitä tessiä noudatetaan, riippuu työsuhteen kestosta.

Seuretessiä noudatetaan 1-15 kalenteripäivän pituisissa vuokratyösuhteissa ja

Avaintessiä noudatetaan vähintään 16 kalenteripäivän pituisissa työsuhteissa sekä kaikissa Seuren hallinnon työsuhteissa.

Työehtosopimusten vertailu

Seuretes

 • Vuokratyösuhteen (tilauksen) yhtäjaksoinen kesto 1-15 kalenteripäivää​
 • Palkanmaksu 2 krt /kk​
 • Kokemuslisä kertyy 5 ja 10 vuoden työkokemuksen perusteella.​
 • 1. Kokemuslisä on 5 %  perustuntipalkasta​
 • 2. Kokemuslisä on 10 % perustuntipalkasta​
 • Epämukavan työajan* korvaukset määräytyvät Avaintesin mukaisesti​
 • Lomakorvaus maksetaan palkanmaksun yhteydessä. Lomakorvausprosentti määräytyy työkokemuksen perusteella ja se on 9-14 %.​​

*Epämukavan työajan korvauksilla tarkoitetaan tässä ilta-, yö- ja viikonlopputyön lisiä.​

Avaintes

 • Työsuhteen yhtäjaksoinen kesto vähintään 16 kalenteripäivää. ​
 • Palkanmaksu 1 krt /kk​
 • Kokemuslisä kertyy 5 ja 10 vuoden työkokemuksen perusteella.​
 • 1. Kokemuslisä on 5 %  peruskuukausipalkasta​
 • 2. Kokemuslisä on 10 % peruskuukausipalkasta​
 • Epämukavan työajan korvaukset määräytyvät Avaintesin mukaisesti​
 • Työsuhteen ajalta kertyy vuosilomaa sekä maksetaan lomarahaa (Avaintes luku 4). ​
 • Vuosilomaa voi pitää tietyin ehdoin. Pitämättömät vuosilomapäivät maksetaan lomakorvauksena työsuhteen päätyttyä työehtosopimuksen mukaisesti. 

Seuressa noudatettavat työehtosopimukset

Alle 16 päivää kestävissä työsuhteissa (keikkatyö) noudatetaan Seuretesiä. Yli 16 päivää kestävissä työsuhteissa noudatetaan Avaintesiä.

Palaa sivulle Palkat | Palkan muodostuminen ja lisät >>