Seuressa noudatettavat työehtosopimukset

Seuressa noudatetaan kahta eri työehtosopimusta, Seuretes ja Avaintes. Se, mitä tessiä noudatetaan, riippuu työsuhteen kestosta.

Seuretessiä noudatetaan 1-15 kalenteripäivän pituisissa vuokratyösuhteissa. Tätä työtä kutsutaan keikkatyöksi.

Avaintessiä noudatetaan vähintään 16 kalenteripäivän pituisissa työsuhteissa sekä kaikissa Seuren hallinnon työsuhteissa. Näitä töitä kutsutaan myös määräaikaisiksi tai kuukausipalkkaisiksi työsuhteiksi.

Työsopimusten vertailu

Seuretes

 • Vuokratyösuhteen (tilauksen) yhtäjaksoinen kesto 1-15 kalenteripäivää​
 • Palkanmaksu 2 krt /kk​
 • Kokemuslisä kertyy 5 ja 10 vuoden työkokemuksen perusteella.​
 • 1. Kokemuslisä on 5 % perustuntipalkasta​
 • 2. Kokemuslisä on 10 % perustuntipalkasta​
 • Epämukavan työajan* korvaukset määräytyvät Seuretesin mukaisesti​
 • Lomakorvaus maksetaan aina palkanmaksun yhteydessä. Lomakorvausprosentti määräytyy työkokemuksen perusteella ja se on 9-14 %.​​

*Epämukavan työajan korvauksilla tarkoitetaan tässä ilta-, yö- ja viikonlopputyön lisiä.​

Avaintes

 • Työsuhteen yhtäjaksoinen kesto vähintään 16 kalenteripäivää. ​
 • Palkanmaksu 1 krt /kk​
 • Kokemuslisä kertyy 5 ja 10 vuoden työkokemuksen perusteella.​
 • 1. Kokemuslisä on 5 %  peruskuukausipalkasta​
 • 2. Kokemuslisä on 10 % peruskuukausipalkasta​
 • Epämukavan työajan korvaukset määräytyvät Avaintesin mukaisesti​
 • Työsuhteen ajalta kertyy vuosilomaa sekä maksetaan lomarahaa (Avaintes luku 4). ​
 • Vuosilomaa voi pitää tietyin ehdoin. Pitämättömät vuosilomapäivät maksetaan lomakorvauksena työsuhteen päätyttyä työehtosopimuksen mukaisesti.