Introduktion till arbetsuppgifter

Om du är motiverad och intresserad av att arbeta som till exempel barnskötare på ett daghem men saknar lämplig utbildning, så kan du ansöka till Seures möjlighet till att gå och bekanta sig med daghemsarbetet.

  • Omfattar ett teorimaterial och två bekantningsdagar i en överenskommen arbetsenhet.
  • Därefter har du möjligheten att arbeta via oss som barnskötare på daghem.
  • Vi ordnar även möjligheten att bekanta sig med arbetet för närvårdare som är intresserade av hemvården.
  • Inom köks- och städbranschen ordnas möjligheter att bekanta sig med arbetet med syfte att fördjupa kunskap om branschen och yrkesfärdigheter.

Introduktionen förutsätter grundläggande kunskaper i finska.

Börja ansökningsprocessen med att leta efter de lediga jobben.