Työnhakijalle

Tutustumiset ja perehdytykset

Kaikki Seuren työt eivät vaadi ammattitutkintoa tai aikaisempaa alan työkokemusta, vaan soveltuvuus alalle riittää aloittamiseen. Työ ilman koulutusta on mahdollinen silloin, kun henkilö on aidosti motivoitunut työhön ja keikkailuun ja hänellä on valmiudet toimia vastuullisena ja aktiivisena työyhteisön jäsenenä.

Seuren kautta voi myös hakea uusiin tehtäviin silloin, jos henkilö on alalle pätevä, mutta uuden alan työkokemusta ei ole vielä kertynyt. Seure järjestää tällöin perehdytyksiä esimerkiksi kotihoidon työhön lähihoitajille.

Työhön tutustuminen

Työhön tutustuminen on hyvä keino aloittaa työnteko silloin, kun motivaatio työhön on suuri, mutta aiempaa osaamista tai alan työkokemusta ei ole. Tutustumisen kautta henkilö tutustuu käytännössä Seuren työtehtävään ja saa valmiudet toimia keikkatyöntekijänä.

Tutustuminen on osa rekrytointiprosessia, jossa työnhakija pääsee tutustumaan itselle uuteen alaan katsomalla, kyselemällä sekä seuraamalla toimintaa ja tutustumalla työkulttuuriin. Mahdollinen rekrytointipäätös tehdään tutustumisen jälkeen molemminpuolisten palautteiden ja soveltuvuusarvioinnin perusteella. 

Tutustumisjaksoja järjestetään muun muassa varhaiskasvatustyöhön, opetukseen sekä keittiö- ja siivousalalle.

Perehdytys

Seure järjestää myös perehdytyksiä sellaisille ammattilaisille, joilla on jo tutkinto omalta alaltaan, mutta ei kokemusta tietystä työtehtävästä. Esimerkiksi kotihoidon perehdytyksiä järjestetään kotihoidosta kiinnostuneille lähihoitajille, joilla on jo lähihoitajan tutkinto ja soveltuvaa kokemusta, sekä aito kiinnostus työskennellä kotihoidossa.

Osa tutustumisista ja perehdytyksistä on suunnattu Seuren nykyisille työntekijöille ja osa tulee hakuun avoimiin työpaikkoihin.

Tutustumis- ja perehdytysjaksojen kautta uusiin töihin

Uudella alalla tai uudessa työpaikassa menestymiseen tarvitaan oikeaa osaamista, soveltuvuutta ja motivaatiota. Työn aloitus on usein haastavin kohta: Mitä tässä työssä ja tällä työpaikalla tehtäviin tarkalleen kuuluu? Työn aloituksen onnistumisessa auttaa käytännön tutustuminen tai perehtyminen työhön.

Tutustumis- ja perehtymisjaksot eivät ole ammattiin valmistavaa koulutusta, vaan jaksojen kautta henkilö tutustuu tai perehtyy Seuren työtehtävään ja saa valmiudet toimia keikkatyöntekijänä.

Tutustumisiin ja perehdytyksiin haetaan samalla tavalla kuin avoimiin työpaikkoihin.

Tutustuminen varhaiskasvatuksen ja opetuksen tehtäviin

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tutustumiset pitävät sisällään itseopiskelua, haastattelun ja tutustumisjakson joko koulussa tai päiväkodissa sekä loppukeskustelun. Varhaiskasvatuksen tutustumisjakso suoritetaan joko Espoon tai Helsingin varhaiskasvatuksessa. Opetuksen tutustumisjakson voi suorittaa Espoon, Helsingin tai Vantaan kouluissa. Tarjoamme tutustumisjaksoja myös erityiskoulunkäynninohjaajien tehtäviin kehitysvammaisten ja autististen lasten opetukseen.

Tutustumisjakso ei ole työnhakijalle työaikaa vaan kuuluu osaksi rekrytointiprosessia.

Työhön tutustumisen jälkeen sinun on mahdollista työskennellä kauttamme Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien päiväkodeissa tai kouluissa.

Keittiö- ja siivousalojen tutustumiset ja perehdytykset

Keittiö- ja siivousaloilla järjestetään sekä työhön tutustumisia että perehdytyksiä. Tarjoamme tutustumispäiviä astiahuoltajan työhön, joiden kautta voi työllistyä Seurelle astiahuoltajan tehtäviin ilman aiempaa osaamista tai kokemusta keittiötyöstä. Tutustumispäivät eivät ole tutustujalle työaikaa.

Järjestämme myös perehdytyksiä ruokapalvelutyöntekijän sekä yhdistelmätyöntekijän tehtäviin, ja ne sopivat parhaiten henkilöille, joilla on jo hygieniapassi, aiempaa kokemusta keittiö- ja siivoustehtävistä sekä valmius itsenäiseen työskentelyyn.

Osa keittiö- ja siivousalojen tutustumis- ja perehdytysjaksoista on suunnattu Seuren nykyisille työntekijöille ja osa tulee hakuun avoimiin työpaikkoihin.

Kotihoidon perehdytykset lähihoitajille

Kotihoidosta kiinnostuneiden lähihoitajien on myös mahdollista osallistua kotihoidon perehdytyksiin. Perehdytyksessä tutustut työhön työskentelemällä kotihoidon työntekijän työparina.

Parhaat edellytykset perehdytykselle antaa soveltuva työkokemus perusterveydenhuollosta, esimerkiksi vanhustyöstä tai sairaalan vuodeosastolta, sekä aito kiinnostus työskennellä kotihoidossa. Perehdytykseen edellytämme lähihoitajan tutkintoa sekä Valviran JulkiTerhikki- ja JulkiSuosikki -rekisteröintiä.

Osa kotihoidon perehdytyksistä on suunnattu Seuren nykyisille työntekijöille ja osa tulee hakuun avoimiin työpaikkoihin.

Tilaa uutiskirjeemme

Saat noin kerran kuukaudessa tietoa valitsemiltasi aloilta sekä uusimmat työpaikkailmoituksemme.